List of Bharat Ratna Awardees for Competitive Exams

 
List of Bharat Ratna Awardees:  In most of the Competitive Exams, questions related to Bharat Ratna Awardees are asked in their General Awareness Section. Here we have prepared the list of Bharat Ratna Awardees to help you improve your general knowledge for competitive exams
 

List of Bharat Ratna Awardees

 

1) C. Rajagopalachari (1954)

2) Sarvepalli Radhakrishnan (1954)

3) C.V. Raman (1954)

4) Bhagwan Das (1955)

5) MokshagundamVisvesvaraya (1955)

6) Jawaharlal Nehru (1955)

7) Govind Ballabh Pant (1957)

8) Dhondo Keshav Karve (1958)

9) Bidhan Chandra Roy (1961)

10) Purushottam Das Tandon (1961)

11) Rajendra Prasad (1962)

12) Zakir Hussain (1963)

13) Pandurang Vaman Kane (1963)

14) Lal Bahadur Shastri (1966)

15) Indira Gandhi (1971)

16) V.V. Giri (1975)

17) K Kamaraj (1976)

18) Mother Teresa (1980)

19) Acharya Vinoba Bhave (1983)

20) Khan Abdul Ghaffar Khan (1987)

21) M.G. Ramachandran (1988)

22) B.R. Ambedkar (1990)

23) Nelson Mandela (1990)

24) Rajiv Gandhi (1991)

25) Vallabhbhai Patel (1991)

26) Morarji Desai (1991)

27) Maulana Abul Kalam Azad (1992)

28) JRD Tata (1992)

29) Satyajit Ray (1992)

30) Gulzarilal Nanda (1997)

31) Aruna Asaf Ali (1997)

32) APJ Abdul Kalam (1997)

33) M.S. Subbulakshmi (1998)

34) Chidambaram Subramaniam (1998)

35) Jayaprakash Narayan (1999)

36) Amartya Sen (1999)

37) Gopinath Bordoloi (1999)

38) Pandit Ravi Shankar (1999)

39) Lata Mangeshkar (2001)

40) Ustad Bismillah Khan (2001)

41) Bhimsen Joshi (2009)

42) C.N.R Rao (2014)

43) Sachin Tendulkar (2014)

44) Atal Bihari Vajpayee (2015)

45) Madan Mohan Malviya (2015)

46) Pranab Mukherjee(2019) 

47) Bhupen Hazarika(2019) 

48) Nanaji Deshmukh (2019)